• Zwroty i reklamacje

   Odstąpienie od zawartej umowy

  Na podstawie art. 22 Kodeksu Cywilnego korzystającemu ze Sklepu przysługuje – prawo do odstąpienia od umowy. Każdy klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko tych towarów, których cena nie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Prawo to przysługuje więc tylko w przypadku towarów niebędących towarami wycenianymi na podstawie notowań na rynku finansowym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym regulaminie.W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem:  lub mailowy: sklep@goldinvest24.pl
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo niezwłocznie poinformować nas: Powel Invest sp. z.o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Należy to zrobić za pośrednictwem jednostronnego oświadczenia o rezygnacji. W celu zachowaniu terminu przysługującego do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym również koszty dostarczenia zamówionego przedmiotu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa rezygnacji. Wszystkie zwroty płatności zostaną dokonane na to samo konto, z którego Państwa płatność została dokonana. W przypadku jeśli obie strony postanowią inaczej, istnieje możliwość otrzymania zwrotu na inne konto. Klienci sklepu nie ponoszą dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.


  Jak wygląda zwrot zamówionych towarów?

  Prosimy o odesłanie lub osobiste przekazanie rzeczy na adres: Powel Invest sp. z o.o. Mszana Górna 563 34-733 w terminie nie przekraczającym 14 dni, od dnia, w którym otrzymaliśmy informację na temat odstąpienia przez Państwa od umowy. W tym przypadku są Państwo zobowiązania do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
  W przypadku odesłania zniszczonej rzeczy, odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości wynikające z nieprawidłowego używania. Zwroty będą uwzględnione tylko po okazaniu dokumentu sprzedaży.